Құпиялылық саясаты

Осы Құпиялық саясаты (бұдан әрі – Құпиялылық саясаты) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес «Эксперт Логистик» ЖШС-нің меншік иесі мен Тапсырыс беруші арасында жасалған жария шарт болып табылады, Қазақстан Республикасының Заңына негізделген. Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы Курьерлік қызмет веб-сайтын пайдалану кезінде exl.kz курьерлік қызметі (бұдан әрі – Курьерлік қызмет) Сатып алушылар туралы ала алатын Клиенттердің жеке деректерін қамтитын ақпаратқа қатысты жарамды. .

 1. Терминдерге анықтама беру
  1.1. Дербес деректер – электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіштерде жазылған белгілі бір немесе дербес деректер субъектісі негізінде айқындалған ақпаратқа қатысты.
  1.2. Жеке емес деректер – Сатып алушының жарнама блоктарын қарауы кезінде және жүйенің статистикалық сценарийі орнатылған беттерге кіру кезінде автоматты түрде берілетін ақпарат: сұралған беттің мекенжайы, cookie файлдары туралы ақпарат, IP мекенжайы, браузер туралы ақпарат, сілтеме жасаушы ( алдыңғы беттің мекенжайы), кіру уақыты .
  1.3. Дербес деректерді жинау – дербес деректерді алуға бағытталған әрекеттер.
  1.4. Дербес деректерді өңдеу – дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, қосуға, пайдалануға, таратуға, иесіздандыруға, блоктауға және жоюға бағытталған әрекеттер.
  1.5. Дербес деректерді қорғау – «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мақсаттарда жүзеге асырылатын, оның ішінде құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар кешені.
  1.6. Курьерлік қызмет – Алматы қаласының серверінде орналасқан және exl.kz интернет-мекен-жайы бар интернет-сайт, онда Сатып алушыларға Тапсырысты орналастыру үшін ұсынылатын тауарлар, сондай-ақ Сатып алушыларға осы Тапсырысты төлеу және жеткізу шарттары көрсетіледі.
  1.7. Интернет сайтының қызметтері – exl.kz сайтында пайдалануға қолжетімді барлық қызметтер
  1.8. Клиент – exl.kz интернет-дүкенінің пайдаланушысы
  1.9. Сервис өкілі – «Эксперт Логистик» ЖШС, сайттың иесі, Алматы қ.
  1.10. Cookie файлдары – браузер сатып алушылар кірген веб-сайттардағы деректерді жазатын шағын мәтіндік файлдар. Cookie файлдары Сатып алушыға өз қалауларын есте сақтау арқылы беттер арасында тиімді шарлауға мүмкіндік беру және осылайша Интернет сайтымен өзара әрекеттесу тәжірибесін жақсарту сияқты әртүрлі функцияларды орындайды.
  1.11. IP мекенжайы – Сатып алушының орналасқан жерін анықтауға мүмкіндік беретін IP хаттамасы арқылы құрастырылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы. Интернет-дүкен қала мен аймаққа қарағанда орналасқан жерді қадағаламайды.
 2. Құпиялық саясатының тақырыбы
  2.1. Осы Құпиялық саясаты Қызмет көрсетушінің Курьерлік қызмет веб-сайтында тіркелу және/немесе тауарларды сатып алуға тапсырыс беру кезінде Қызмет көрсетушінің өтініші бойынша Клиент беретін жеке деректерін жарияламау және құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін белгілейді. .
  2.2. Осы Құпиялық саясаты бойынша өңдеуге рұқсат етілген жеке деректерді Клиент Курьерлік қызмет веб-сайтындағы тіркеу формасын толтыру арқылы береді және келесі ақпаратты қамтиды:
  2.2.1. Клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты – міндетті емес);
  2.2.2. Клиенттің байланыс телефоны;
  2.2.3. электрондық пошта мекенжайы (электрондық пошта);
  2.2.4. тауарды жеткізу мекенжайы;
  2.2.5. Сатып алушының тұрғылықты жері.
  2.3. Жоғарыда көрсетілмеген кез келген басқа жеке ақпарат (сатып алу тарихы, пайдаланылған браузерлер және операциялық жүйелер және т.б.) 4.3 тармағында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қауіпсіз сақтауға және таратпауға жатады. және 4.4. осы Құпиялық саясатының.
 3. Сатып алушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу мақсаттары
  3.1. Курьерлік қызмет Қызметтерді көрсету және/немесе Клиенттің сайттан қызметті сатып алуы үшін қажет жеке деректерді ғана жинайды, өңдейді және сақтайды.
  3.2. Курьерлік қызмет клиенттің жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдаланады:
  3.2.1. тапсырыс беру және/немесе тауарды сатып алу-сату шартын жасау үшін клиентті анықтау;
  3.2.2. Клиенттен төлемдерді өңдеу және қабылдау;
  3.2.3. Тапсырыс берушіге тауарларды жеткізу;
  3.2.4. Клиентке тиімді тұтынушыларға қолдау көрсету;
  3.2.5. Клиентке жекелендірілген қызметтерді ұсыну;
  3.2.6. Қызметтерді пайдалануға, қызметтерді көрсетуге, сондай-ақ Клиенттің сұраныстары мен өтініштерін өңдеуге қатысты хабарламаларды, сұраныстарды және ақпаратты жіберуді қоса алғанда, Клиентпен байланыс;
  3.2.7. Қызметтердің сапасын, оларды пайдалану ыңғайлылығын арттыру, жаңа Қызметтер мен қызметтерді дамыту;
  3.2.8. Клиентті болып жатқан оқиғалар мен акциялар туралы хабардар ету;
  3.2.9. жеке емес деректерге негізделген статистикалық және басқа зерттеулерді жүргізу, сондай-ақ жарнамалық хабарламаларды оңтайландыру.
 4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
 5. 4.1. Клиент міндетті:
 6. 4.1.1. интернет-дүкенді пайдалану үшін қажетті жеке деректер туралы ақпаратты ұсыну;
 7. 4.1.2. интернет-дүкенді пайдалану кезінде қате деректер анықталған жағдайда берілген ақпаратты өзгерту, толықтыру.
 8. 4.2. Клиенттің құқығы бар:
 9. 4.2.1. қызметтердің бір бөлігі ретінде ұсынылатын веб-интерфейс арқылы кез келген уақытта жеке деректер туралы ақпаратқа қол жеткізу және өңдеу.
 10. 4.3. Қызмет көрсетуші міндетті:
 11. 4.3.1. алынған ақпаратты осы Құпиялық саясатының 3-бөлімінде көрсетілген мақсаттарда ғана пайдалануға;
 12. 4.3.2. Сатып алушының тапсырысын орындау мақсатында деректерді беруді қоспағанда (курьерлік қызметтер, пошта ұйымдары және т. .), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына;
 13. 4.3.3. әдетте мұндай ақпаратты қорғау үшін қолданылатын рәсімге сәйкес Сатып алушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қабылдау.
 14. 4.4. Қызмет көрсетушінің құқығы бар:
 15. 4.4.1. статистика және жарнамалық хабарламаларды оңтайландыру мақсатында үшінші тұлғаларға Клиенттердің жеке емес деректерін жинауға және талдауға қолжетімділікті қамтамасыз ету. Үшінші тұлғалардың жеке емес деректерді пайдалануы олардың жеке құпиялылық саясатымен реттеледі және Интернет-дүкен олардың пайдаланылуына жауапты емес.
 16. Басқа терминдер
  5.1. Клиенттің сайтты пайдалануы оның осы Құпиялық саясатына және Клиенттің жеке деректерін өңдеу шарттарына келісімін білдіреді.
  5.2. Құпиялық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, Клиент сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.
  5.3. Осы Құпиялық саясаты тек exl.kz курьерлік қызметінің веб-сайтына қолданылады.Курьерлік қызмет Клиент Курьерлік қызметтің веб-сайтындағы сілтемелерді пайдалана алатын үшінші тарап веб-сайттары үшін жауапты емес.
  5.4. Курьерлік қызмет ақпарат алу әдісінің ерекшеліктеріне байланысты Клиент ұсынған жеке деректердің дұрыстығын тексермейді және олардың өзектілігін бақылайды. Дегенмен, Қызмет көрсетуші Клиент сенімді жеке деректерді береді және бұл деректерді жаңартып отырады деп есептейді. Барлық жауапкершілікті, сондай-ақ жалған немесе жаңартылмаған жеке деректерді беру үшін ықтимал салдарларды Қызмет көрсетуші өз мойнына алады.
  5.5. Cookie файлдарын өшіру Courier Service веб-сайтының авторизацияны қажет ететін бөліктеріне қол жеткізу мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін.
  5.6. Курьерлік қызмет өз Клиенттерінің IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерді анықтау және шешу, қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау үшін пайдаланылады.
  5.7. Осы Құпиялық саясатына және Клиент пен Қызмет көрсетуші арасындағы қарым-қатынасқа Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
  5.8. Қызмет көрсетуші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қауіпсіздік жүйесін одан әрі жетілдіру үшін осы Құпиялық саясатын біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
  5.9. Осы Құпиялық саясаты туралы кез келген ұсыныстар немесе сұрақтар электрондық пошта мекенжайына жіберілу керек
  info@exl.kz
  5.9.1. Сатып алушының оның жеке деректерін өңдеуге берген келісімі шектеусіз және Сатып алушыға info@exl.kz электрондық пошта мекенжайына жазбаша өтініш жіберу арқылы қайтарып алынуы мүмкін.
Scroll to top
Деректеріңізді көрсетіңіз және біздің оператор жеткізу мәліметтерін нақтылау үшін сізге қоңырау шалады
Укажите ваши данные и наш оператор перезвонит вам для уточнения деталей